BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
Biblioteka wojskowa

 

Biblioteka Wojskowa:

czynna: wtorek – piątek w godz. 13:00 -18:00

 

Biblioteka oświatowa posiada bogate zbiory uniwersalne i reprezentatywny wybór

piśmiennictwa wojskowego i historycznego. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową :

- wystawy, konkursy, lekcje biblioterapeutyczne, imprezy okolicznosciowe.

 

Od dziewięciu lat w Klubie odbywa się Ogólnopolski Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej im.

ks. ppłk Zbigniewa Stefaniaka „Fides et Patria”. Adresowany jest do dzieci i młodzieży, oraz żołnierzy Wojska Polskiego.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych