BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Ćwiczenie SAPER-17
14.04.2017
W dniach 10–12.04.2017 r. w 1. batalionie inżynieryjnym przeprowadzone zostało ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. SAPER-17.

W dniach 10–12.04.2017 r. w 1. batalionie inżynieryjnym przeprowadzone zostało ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. SAPER-17. W  przedmiotowym ćwiczeniu udział wzięły: kompania saperów dowodzona przez por. Tomasza MIERNIKIEWICZA oraz kompania minowania, którą dowodził st. chor. Adam CZUPIAŁ.

Pierwszego dnia rano ogłoszono alarm dla ćwiczących pododdziałów. Po postawieniu rozkazów bojowych kompanie przemieściły się na OCW PRĘDOCIN, gdzie zajęły rejony wyjściowe do wykonywania zadań i doskonaliły umiejętności z zakresu elementów zabezpieczenia bojowego. Następnie dowódca 1. batalionu inżynieryjnego wydał rozkaz bojowy, który oprócz zadań na kolejne dni ćwiczenia nakazywał przemieścić się na OSP PĘPICE, do 16:00 zająć rejony ześrodkowania i odtworzyć zdolność bojową. Ponadto, drużyna rozpoznania inżynieryjnego dowodzona przez plut. Michała WITKOWSKIEGO miała rozpoznać, celem zniszczenia, most na kanale rzeki ODRA. Kolejnym zadaniem dla ksap było  ustawienie 300 metrowego odcinka przeciwpancernego pola minowego, podczas którego wyróżniającym się pododdziałem okazała się drużyna dowodzona przez mł. chor. Krzysztofa IDZI, a w jej skład wchodzili: st. szer. Bartosz DUDZIAK, szer. Krystian WOLAŃSKI, szer. Maciej KOKOSZKA, szer. Janusz WIECZOREK, szer. Łukasz DUDEK, szer. Adam GŁOWACKI.

W kolejnym dniu ćwiczenia ksap miała zniszczyć wcześniej rozpoznany most i urządzić mały punkt wodny, nad budową którego bezpośredni nadzór sprawował st. chor. Ireneusz SZNAJDER. W skład jego drużyny wchodzili: kpr. Jacek GUZIAŁOWSKI, st. szer. Daniel RYBAK, st. szer. Piotr KRZUS, st. szer. Rafał GŁÓWKA, st. szer. Mariusz SOWIERSZENKO, szer. Paweł SOKÓLSKI.

Natomiast zadaniem kmin była realizacja minowania manewrowego na zagrożonych kierunkach, podczas którego chor. Arkadiusz IWAŃSKI, st. sierż. Krzysztof KIEŁBUS i plut. Paweł GŁÓWKA z podległymi żołnierzami (m.in. st. szer. Michał CZAJKA, st. szer. Arkadiusz KLIMAS, szer. Dawid WILMAN, szer. Marcin KOLOCH) doskonalili umiejętności działania jako Oddział Zaporowy.

Trzeciego dnia, ze względu na skażenie terenu, o godz. 5:50 ogłoszony został alarm chemiczny. Kompanie natychmiast opuściły zajmowane rejony wyjściowe i przemieściły się w strefy bezpieczne, a następnie przeprowadziły częściowe zabiegi polegające na odkażaniu ludzi i sprzętu.

Ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. SAPER-17 było kolejną okazją dla dowódców i żołnierzy, aby zaprezentować swoje wysokie umiejętności wykonywania zadań rozpoznania inżynieryjnego, rozbudowy fortyfikacyjnej, zabezpieczenia bojowego, a także z minerstwa oraz budowy przeciwpancernych zapór minowych.

Zaangażowanie, poziom wyszkolenia oraz rzetelne wykonywanie zadań przez podległych żołnierzy potwierdziły zdolność kompanii saperów i kompanii minowania do wykonywania zadań zgodnie ze swoim wojennym przeznaczeniem. 

GALERIA ZDJĘĆ
 
Jacek Obierzyński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych