BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Z Pułku odeszli kolejni żołnierze.
14.04.2017
Dzisiaj (14. kwietnia) pożegnaliśmy kolejnych trzech żołnierzy opuszczających szeregi brzeskich saperów.

Dzisiaj (14. kwietnia) pożegnaliśmy kolejnych trzech żołnierzy opuszczających szeregi brzeskich saperów. Wśród odchodzących z 1. Pułku Saperów znaleźli się kapitan Przemysław MUSIAŁ - oficer sekcji wychowawczej, starszy szeregowy Mariusz JACKIEWICZ oraz starszy szeregowy Wojciech KRZYKAWSKI. Odchodzących osobiście w sali tradycji Pułku pożegnał Zastępca Dowódcy Pułku – podpułkownik Dariusz TULIN, a świadkami tego szczególnego wydarzenia byli licznie przybyli na uroczystość żołnierze i pracownicy cywilni naszej jednostki. Zastępca Dowódcy w słowach skierowanych do opuszczających szeregi Pułku podkreślił, że jest to kolejne,  w krótkim okresie czasu, odejście żołnierzy Pułku, które powiększa i tak już nie małe braki kadrowe. Życzył wszystkim odchodzącym żołnierzom szczęścia i powodzenia poza murami 1. Pułku Saperów wierząc, że doświadczenie i umiejętności nabyte w czasie służby w Brzegu zaowocują licznymi sukcesami na nowej drodze życia. Odchodzący podziękowali wszystkim zebranym za wspólne lata służby w brzeskim garnizonie oraz zapewnili o swojej pamięci dla tych, z którymi przyszło im się spotkać na swojej żołnierskiej drodze.

*****


kpt. Przemysław MUSIAŁ swoją służbę wojskową rozpoczął w 1998 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Po jej ukończeniu w 2002 roku objął stanowisko dowódcy plutonu w 1. Brzeskiej Brygadzie Saperów. Następnie w latach 2005 – 2008 w tej samej jednostce wojskowej zajmował stanowisko Szefa Sekcji w batalionie saperów. Po przeformowaniu w 1. Pułk Saperów kontynuował swoją służbę wojskową na stanowiskach dowódcy kompanii remontowej, szefa sekcji operacyjnej batalionu maszyn inżynieryjnych, szefa sekcji operacyjnej batalionu logistycznego, oficera sekcji oraz zastępcy dowódcy batalionu. Od 2014 roku, aż do chwili obecnej zajmował stanowisko oficera sekcji wychowawczej w sztabie Pułku. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 18. kwietnia 2017 roku został wyznaczony na stanowisko specjalisty w Oddziale Dyscypliny Wojskowej Departamentu Kadr i mianowany do stopnia majora.

st. szer. Mariusz JACKIEWICZ rozpoczął służbę wojskową w 2008 roku jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej w CSWL w Poznaniu. Od 2009 roku związany służbowo z 17. Brygadą Zmechanizowaną, w której zajmował stanowiska elektromechanika – obsługi oraz młodszego elektromechanika. Od 2015 roku służbę pełnił w 1. Pułku Saperów, na stanowiskach elektromechanika – obsługi w drużynie oczyszczania wody oraz młodszego kierowcy – obsługi w drużynie technicznej. Rozkazem Personalnym Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 24. kwietnia 2017 r. wyznaczony na stanowisko kierowcy w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.


st. szer. Wojciech KRZYKAWSKI rozpoczął służbę wojskową w 1996 roku jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 3037 w Bydgoszczy. Od 2012 roku związany służbowo z 1. Pułkiem Saperów w której zajmował stanowiska sapera, a następnie kierowcy w drużynie transportowej batalionu wsparcia inżynieryjnego. Rozkazem Personalnym Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 24. kwietnia 2017 r. wyznaczony na stanowisko kierowca - elektromechanik w 2. Wojskowym Szpitalu Polowym we Wrocławiu. 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Jacek Obierzyński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych