BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Pożegnanie Szefa kompanii
05.05.2017
Wczoraj (4. maja), w sali tradycji, pożegnaliśmy kolejnego podoficera odchodzącego z naszej jednostki. W obecności licznie zgromadzonych koleżanek i kolegów z szeregami brzeskich saperów pożegnał się st. chor. Krzysztof KARBOWSKI.

Wczoraj (4. maja), w sali tradycji, pożegnaliśmy kolejnego podoficera odchodzącego z naszej jednostki. W obecności licznie zgromadzonych koleżanek i kolegów z szeregami brzeskich saperów pożegnał się st. chor. Krzysztof KARBOWSKI. Odchodzącego żołnierza pożegnał osobiście Dowódca Pułku – płk Marek GOLAN, w towarzystwie swojego zastępcy – ppłk Dariusza TULINA i Szefa Sztabu Pułku – ppłk Zdzisława PIENIAWSKIEGO. Dowódca Pułku podkreślił, że z odchodzącym żołnierzem łączą go szczególne więzi, bowiem po raz pierwszy spotkali się pełniąc razem służbę w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie. Płk GOLAN zaznaczył, iż odchodzący st. chor. Krzysztof KARBOWSKI jest doskonałym przykładem kompetencji i zaangażowania w służbie. Jest także wzorem do naśladowania, w jaki sposób należy myśleć o swoim rozwoju zawodowym i wytrwałości w osiąganiu założonych sobie celów. St. chor. Krzysztof KARBOWSKI podziękował wszystkim zebranym za wspólne lata służby w brzeskim garnizonie oraz życzył satysfakcji z wykonywanej pracy.

*****
   
st. chor. Krzysztof KARBOWSKI
służbę wojskową rozpoczął w 1999 roku jako kadet Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Po jej ukończeniu w 2001 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu w 5. Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie. W latach 2004 – 2009 zajmował stanowisko dowódcy patrolu rozminowania funkcjonującego w 5pinż. Od 2009 związany służbowo z 1. Brzeską Brygadą Saperów, a następnie z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów, gdzie zajmował stanowiska pomocnika dowódcy plutonu, pomocnika dowódcy plutonu – dowódcy drużyny oraz szefa kompanii – dowódcy drużyny. Z dniem 08.05.2017 r. został wyznaczony na stanowisko podoficera specjalisty w Sztabie Generalnym WP zgodnie z wykazem stanowisk służbowym przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych przygotowywanych do służby poza granicami państwa. 

GALERIA ZDJĘĆ
Tekst i zdjęcia: mjr Jacek OBIERZYŃSKI
Jacek Obierzyński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych