BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Święto Pułku 2017
31.07.2017
W piątek 28. lipca, wspólnie świętowaliśmy już 73. rocznicę sformowania brzeskiej jednostki. To jeden z tych szczególnych dni, kiedy każdego żołnierza i pracownika Pułku rozpiera poczucie dumy z tego, że służy i pracuje w tym właśnie garnizonie.

Tegoroczne obchody Święta 1. Brzeskiego Pułku Saperów, rozpoczęły się podobnie jak w roku ubiegłym. O godzinie 8.30 dowództwo jednostki, żołnierze i pracownicy cywilni Pułku, a także zaproszeni goście zebrali się przed pomnikiem Poległych Saperów znajdującym się na terenie koszar. W asyście kompanii honorowej oraz sztandaru jednostki odczytano Apel Poległych, a następnie na stopniach pomnika upamiętniającego bohaterską śmierć naszych kolegów, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Kolejnym elementem obchodów Święta Pułku była uroczysta Msza Święta odprawiona w intencji żołnierzy i pracowników Pułku w Kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Mszy przewodniczył kapelan brzeskiego garnizonu ksiądz major Sławomir GADOWSKI. We mszy oprócz Dowódcy Pułku – pułkownika Marka GOLANA, Zastępcy Dowódcy Pułku – podpułkownika Dariusz TULINA oraz Szefa Sztabu Pułku – podpułkownika Zdzisława PIENIAWSKIEGO, bardzo licznie uczestniczyli żołnierze oraz pracownicy cywilni jednostki. Nie zabrakło także przedstawicieli władz miasta i powiatu oraz mieszkańców Brzegu. Bezpośrednio po Mszy Świętej, punktualnie o godzinie 11.00, dowódca uroczystości, podpułkownik Wojciech RUDNIKOWICZ złożył Dowódcy 1. Pułku Saperów, meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystych obchodów Święta Pułku. Po przywitaniu się ze sztandarem jednostki i dokonaniu przeglądu pododdziałów, Dowódca Pułku przywitał licznie przybyłych na uroczystość zaproszonych gości. Wśród tych, którzy swoją obecnością zaszczyli nasze święto byli między innymi: poseł na sejm obecnej kadencji Pan Antonii DUDA, Wicewojewoda Opolski pani Violetta POROWSKA, przedstawiciel Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej pułkownik Marek WAWRZYNIAK oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego pan Jerzy WÓJCIK. Nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, byłych dowódców 1. Brzeskiej Brygady Saperów oraz dowódców pozostałych jednostek inżynieryjnych Wojsk Lądowych. Gośćmi na naszym święcie byli także dowódcy, szefowie i komendanci jednostek i instytucji wojskowych z terenu Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Grono obecnych, jak co roku, uzupełniali komendanci i dyrektorzy służb mundurowych powiatu brzeskiego Szczególnym gościem był pan Stanisław SITARCZUK – ojciec tragicznie zmarłego w 2011 roku sierżanta Szymona SITARCZUKA.

Tegoroczne obchody Święta Pułku to już 73. rocznica nieprzerwanej historii brzeskiej jednostki. Jak podkreślił Dowódca Pułku „niewiele w Wojsku Polskim pozostało oddziałów, które mogą poszczycić się takim osiągnięciem”. Zwracając się do zebranych, przypomniał udział żołnierzy Brygady Saperów w wydarzeniach II Wojny Światowej i ich często dramatyczne losy po zakończeniu wojny. Ale szczególną uwagę zwrócił na rolę saperów, jaką ogrywają oni obecnie, wypełniając wiele zadań szkoleniowych przygotowujących ich nie tylko do służby poza granicami kraju, ale także do służby dla dobra społeczeństwa. Zwrócił uwagę na realizowane ostatnio specyficzne zadania na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej oraz codzienną trudną służbę żołnierzy patrolu rozminowania, którzy każdego dnia oczyszczają teren z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Na koniec swojego wystąpienia złożył całemu stanowi osobowemu Pułku serdeczne podziękowania za dotychczasową służbę i pracę, oraz wysiłek włożony w tworzenie pozytywnego wizerunku 1 Pułku Saperów.

Obchody Święta Pułku to tradycyjnie dobra okazja do wyróżniania i nagrodzenia tych wszystkich, którzy swoją służbą i pracą zasłużyli sobie na szczególne docenienie. Rozkazy okolicznościowe Dowódcy Pułku odczytał Szef Sztabu Pułku, podpułkownik Zdzisław PIENIAWSKI.

Z okazji tegorocznego Święta, Dowódca Pułku pułkownik Marek GOLAN w towarzystwie pana posła Antoniego DUDY 8 żołnierzom Pułku wręczył uroczyście akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Do stopnia sierżanta mianowani zostali: plutonowy Krystian SZLUFIK, plutonowy Krzysztof DOMAGAŁA, plutonowy Adrian SZYMOCHA, plutonowy Arkadiusz STAROŃ oraz plutonowy Stanisław CZARNOTA. Na pierwszy stopień podoficerski mianowani zostali: starszy szeregowy Radosław BAŁABUCH, st. szer. Dawid SŁAWĘTA oraz Grzegorz WLAZŁY.

Dowódca Pułku za oddaną i rzetelną służbę na rzecz 1. Brzeskiego Pułku Saperów wyróżnił:
 tytułem honorowym „Zasłużony żołnierz RP” (odznaka III stopnia): starszego chorążego Tomasza PUSZCZEWICZA, sierżanta Andrzeja ORŁOWSKIEGO oraz starszego szeregowego Mariusza NOWAKA.
 nagrodą rzeczową – 21 żołnierzy,
 urlopem nagrodowym – 44 żołnierzy,
 dodatkowym urlopem wypoczynkowym – 17 pracowników cywilnych,
 pismem pochwalnym ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle sztandaru jednostki – 36 żołnierzy,
 listem gratulacyjnym – 59 żołnierzy,
 pochwałą – 87 żołnierzy i 5 pracowników wojska.

Ponadto, uchwałą komisji w sprawie nadania „Odznaki Pamiątkowej 1. Brzeskiego Pułku Saperów” za szczególne zasługi dla 1.Pułku Saperów odznakę tą nadano pułkownikowi prof. dr. hab. Stanisławowi KOWALKOWSKIEMU z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Ponadto, za wzorową służbę w 1. Brzeskim Pułku Saperów odznaki pamiątkowe nadano 12 żołnierzom Pułku.

Po zakończeniu ceremonii wręczania aktów mianowania, nadanych medali i odznaczeń głos zabrał Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej – pułkownik Marek WAWRZYNIAK. Odczytał on list, skierowanych przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generała dywizji Mirosława MIKI na ręce Dowódcy Pułku, z podziękowaniami dla stanu osobowego pułku za dotychczasową służbę i pracę oraz z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. Kolejno po nim głos zabrali: pani Viloetta POROWSKA, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego pan Jan GOLONKA oraz Zastępca Burmistrza Brzegu pan Tomasz WITKOWSKI, którzy w ciepłych słowach podkreślił, że jest dla niego zaszczytem mieć w regionie taką jednostkę, jaką jest Pułk Saperów. Doceniając trud i wysiłek wkładany każdego dnia w ciężką służbę, życzyli wszystkim dużo żołnierskiego szczęścia i wielu lat służby dla Ojczyzny i społeczeństwa.

Ostatnim elementem obchodów Święta Pułku na Placu Polonii Amerykańskiej była uroczysta defilada pododdziałów. Nim to jednak nastąpiło swoim kunsztem popisała się orkiestra reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia, która swoją obecnością uświetniła tegoroczne obchody.

tekst i zdjęcia: mjr Jacek OBIERZYŃSKI

 


 

GALERIA ZDJĘĆ


 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych