BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
XIV Konkurs
21.11.2017
Tradycyjnie w listopadzie – miesiącu, w którym Polacy świętują Odzyskanie Niepodległości, w Klubie 1. Brzeskiego Pułku Saperów odbył się XIV Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej "Fides et Patria" im. ks. ppłk. Zbigniewa Stefaniaka.

17 listopada 2017 r. o godz.: 8:30 w Kościele Garnizonowym została odprawiona Msza Św. w intencji patrona konkursu i pierwszego brzeskiego kapelana, której przewodniczył ks. dziekan Stanisław Grzechynka. Powyższe wydarzenie zainaugurowało obchody 25-lecia Parafii Wojskowej.
Dowódcę 1. Pułku Saperów, rodzinę ks. Zbigniewa Stefaniaka, przybyłych na uroczystość księży oraz żołnierzy i wszystkich wiernych powitał proboszcz parafii ks. mjr dr Sławomir Gadowski. Ewangelię odczytał ks. Marcin Czerepak, a homilię wygłosił ks. prałat Zbigniew Bąkowski. Modlitwę ekumeniczną odmówił kapelan Duszpasterstwa Ewangelicznego ks. ppłk Sławomir Fonfara.
W klubie, konkurs poprzedził występ wokalny Eweliny Grzywniak, która wspaniale wprowadziła zgromadzonych w atmosferę spotkania. Gości i uczestników konkursu bardzo serdecznie powitali ppłk Błażej Lenard i Elżbieta Skrzypczyńska. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego - Janusz Wójcik i Starosty Powiatu Brzeskiego – Krystian Ławreniuk, burmistrz – Jerzy Wrębiak oraz kapelani i księża. Jak co roku na konkurs przyjechała również najbliższa rodzina śp. ks. Zbyszka: bracia Jan i Zygmunt, siostra Sabina z rodziną.
Patronatem honorowym konkurs objęli: Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Miasta, Dowódca 1. Brzeskiego Pułku Saperów, Biskup Polowy Wojska Polskiego, Ewangelicki Biskup Wojskowy. List Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka skierowany do uczestników odczytał ks. mjr dr Sławomir Gadowski.
Wspomnieniami o ks. Zbyszku podzielił się z zebranymi Janusz Wójcik, a jako współtwórca konkursu opowiedział również o celach i okolicznościach jego powstania. Uroczystego rozpoczęcia konkursu "Fides et Patria" poprzez uroczyste zapalenie świecy dokonali wspólnie Dowódca 1. Pułku Saperów płk dypl. Marek Golan i Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.
Burmistrz, w krótkim wystąpieniu podkreślił znaczenie i rolę konkursu w kształtowaniu postaw patriotycznych, szczególnie wśród młodego pokolenia jak również to, że jest on dobrą okazją, aby młodzi ludzie sięgnęli do poezji sławiącej piękno, historię i tradycje naszej Ojczyzny.
Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Kużdżał, Joanna Bilowicka i ks. mjr dr Sławomir Gadowski oceniała 63 wykonawców w 5 kategoriach.

Po wysłuchaniu recytacji komisja wyłoniła następujących laureatów: Szkoły Podstawowe:
Kat. I : Klasy I -III :
I – miejsce : Gabriela Zborowska
II – miejsce : Milena Wiącek, Marta Robak
III – miejsce: Patrycja Nowak
Wyróżnienia specjalne: Amelia Bonar

Kat. II : Klasy IV-VII :
I – miejsce : Alicja Wiącek, Kacper Pasieka
II – miejsce :Malwina Linkowska, Michał Karpiński
III – miejsce : Amelia Grabowska, Zofia Krupa
Wyróżnienia specjalne: Eryka Kozłowska
Kat. III Gimnazjum:

I – miejsce : Julia Bydłowska
II – miejsce : Wiktoria Walczak
III – miejsce : Ewa Zając
Wyróżnienia specjalne: Oskar Wojciechowski

Kat. IV : Szkoły Średnie:
I – miejsce : Mateusz Zapotoczny, Gabriela Wcisło
II – miejsce : Grzegorz Godzik, Dagmara Kocik
III – miejsce : Aleksandra Górska
Wyróżnienia specjalne: Julia Fotyga, Jakub Smaler

Kat. V : Żołnierze:
I – miejsce : st. szer. Karolina Sałatkiewicz
II – miejsce : st. szer. Grzegorz Nowak, st. szer. Tomasz Wójcik
III – miejsce : szer. Marcin Suszek
Wyróżnienia specjalne: st. szer. Beata Sowierszenko, szer. Monika Rostrygin oraz st. chor. sztab. Stanisław Piotr Barski

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a laureaci nagrody. Fundatorami nagród byli: Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Miasta, Parafia Wojskowa, Duszpasterstwo Ewangelickie, Związek Sybiraków w Brzegu, Rada Rodziców Zespołów Artystycznych Klubu, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.
Symboliczną świecę zgasili i zakończyli konkurs: kierownik klubu Jana Koronkiewicz – i ppłk Błażej Lenard.
Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a laureatom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Słowa uznania należą się również nauczycielom, opiekunom, którzy przygotowali uczestników do konkursu.
Zapraszamy za rok na jubileuszową - 15-tą już - edycję konkursu!!!

autor: E. Skrzypczyńska
Zdjęcia: R. Ochociński


 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych