BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Rozpoczęcie ćwiczenia pk. BORSUK-17
22.11.2017
W dniu 21.11.2017 r. o godzinie 10.00 na poligonach w Świętoszowie i Wędrzynie rozpoczęło się Międzynarodowe Ćwiczenie Dowódcy 11.LDKPanc pk. BORSUK-17.

Po przyjęciu meldunku przez Zastępcę Kierownika Ćwiczenia odegrano hymny państwowe RP i U.S.A, a następnie płk ZIEJA w imieniu Dowódcy Dywizji generała CZOSNKA serdecznie powitał wszystkich uczestników ćwiczenia, podkreślając przy tym, że pododdziały 1.psap wspierają wszystkie ćwiczenia prowadzone przez Dowództwo Dywizji. Również serdeczne słowa uznania skierował do żołnierzy NSR, rezerwy, wojsk sojuszniczych i pozostałych jednostek biorących udział w ćwiczeniu. Następnie pododdziały ćwiczące zostały zapoznane z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na placach ćwiczeń.

Uroczystość zakończyła się słowami płk ZIEJI - "Ćwiczenie BORSUK-17 uznaję za otwarte." Po zejściu z placu apelowego pododdziały 1.binż dowodzone przez ppłk Arkadiusza PRYKOWSKIEGO przystąpiły do praktycznej realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego w ramach ćwiczenia pk. BORSUK-17.


 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych