BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Żołnierze roku 2017
18.12.2017
Tradycją w naszej jednostce jest coroczne wyróżnianie trzech żołnierzy, którzy swoją postawą, dyscypliną i wyszkoleniem dają przykład innych żołnierzom. Brzescy saperzy wybrali spośród siebie tych, którzy zasłużyli na specjalne uznanie.

W poszczególnych korpusach osobowych wybrano osoby, którym przyznano honorowy tytuł „Żołnierza Roku”. Z tej okazji w czasie poniedziałkowego, porannego rozprowadzenia jednostki, Dowódca Pułku – pułkownik Marek GOLAN, wręczył wszystkim wyróżnionym podziękowania. Tytułem honorowym „Żołnierz Roku” uhonorowani zostali:

kpt. Grzegorz CEGLARZ – oficer w sekcji operacyjnej S-3 1 Pułku saperów. Służbę wojskową rozpoczął w 1999 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Z brzeskim garnizonem związany od 2005 r., kiedy to przyjął obowiązki dowódcy plutonu. W 2011 r. wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii dowodzenia, a w roku 2013 na oficera sekcji.
Uczestniczył w następujących misjach pokojowych:
20.10.2008 – 10.05.2009 – PKW AFGANISTAN
24.09.2012 – 15.05.2013 – PKW AFGANISTAN

plut. Łukasz KUDRYŃSKI - dowódca drużyny – starszy operator w kompanii wydobywania i oczyszczania wody. Służbę wojskową rozpoczął w 2005 roku jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Z brzeskim garnizonem związany od 2006 roku, gdzie początkowo w 1. Brzeskiej Brygadzie Saperów, a następnie w 1. Brzeskim Pułku Saperów zajmował stanowiska służbowe od operatora do dowódcy drużyny – starszego operatora.

st. szer. Grzegorz DANILUK – kierowca – ślusarz w warsztacie broni strzeleckiej. Służbę wojskową rozpoczął w 2008 roku jako elew w Wojskowej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W tym samym roku przeniesiony do brzeskiej jednostki. W 2009 roku pełnił zasadniczą służbę nadterminową aby następnie już jako żołnierz zawodowy objąć kolejno stanowiska: kierowcy, mechanika, młodszego ślusarza młodszego kierowcy – ślusarza, kierowcy – ślusarza.


 

 

 

Michał Nowak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych