BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Nowy rok szkoleniowy
02.01.2018
Pełniący obowiązki dowódcy pułku - ppłk Dariusz TULIN przywitał na pierwszym rozprowadzeniu w 2018 roku żołnierzy brzeskiej jednostki.

Przekazując zebranym najważniejsze informacje zaznaczył, że nowy rok przyniesie nam wiele zadań związanych ze szkoleniem, jak również z zabezpieczeniem polskiego kontyngentu w ramach misji zagranicznych.

Po przemówieniu dowódcy st. chor. sztab. Artur ZBRUK przeprowadził z żołnierzami szkolenie logistyczne.

W trakcie rozprowadzenia pożegnano plut. Grzegorza TALARA - żołnierza kompanii dowodzenia, który po zdanych egzaminach zakwalifikował się na studium oficerskie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

*****
plut. Grzegorz TALAR - rozpoczął służbę w 2008 r. jako elew w Wyższej Szkole Oficerskiej WL we Wrocławiu. Jeszcze w tym samym roku objął stanowisko w 1. Brzeskiej Brygadzie Saperów jako dowódca drużyny. Po powrocie z PKW Afganistan służbę kontynuował w 1. Brzeskim Pułku Saperów na stanowisku dowódcy drużyny w kompanii dowodzenia.


 

 

 

Michał Nowak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych