BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Drugi etap szkolenia poligonowego w OSPWL Żagań
12.03.2018
Rozpoczął się następny etap szkolenia poligonowego w OSPWL Żagań. Dowódca Zgrupowania Poligonowego ppłk Dariusz TULIN wraz Szefem Sztabu Zgrupowania kpt. Dariuszem KAMIŃSKIM oraz kadrą 1binż przywitał żołnierzy 1psap.

Rozprowadzenie rozpoczęło się złożeniem meldunku Dowódcy Zgrupowania Poligonowego przez dowódcę 1binż ppłk. Arkadiusza PRYKOWSKIEGO. Przedstawiciel Komendy Poligonu udzielił żołnierzom instruktażu w zakresie bezpiecznego poruszania się po obiekcie szkoleniowym. Dowódca Zgrupwania zwracając się do żołnierzy stojących na zbiórce podziękował za bezpieczne przemieszczenie w rejon szkolenia. Zasadniczym przedsięwzięciem dla 1binż będzą ćwiczenia pk. WIDAWA-18 i SAPER-18.

Obecni na szkoleniu poligonowym żołnierze rezerwy 2binż dowodzonego przez mjr. Piotra MAJEWSKIEGO doskonalą swoje wyszkolenie i zgrywanie w zespole przy wykonywaniu prac saperskich.

 

 


 

 

plut. Tomasz Rabenda


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych