BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Ćwiczenie taktyczno – specjalne pk. SAPER -18
17.03.2018
W dniach 13 - 16.03.2018 r. na ośrodku szkolenia poligonowego Trzebień, przeprowadzone zostało przygotowane przez dowódcę 1binż ppłk. Arkadiusza PRYKOWSKIEGO ćwiczenie taktyczno-specjalne pod kryptonimem SAPER-18.

W przedmiotowym ćwiczeniu udział wzięła: kompania minowania dowodzona przez por. Pawła CIĄPAŁĘ.

Pierwszego dnia w ramach części przygotowawczej oraz „mini ćwiczenia” przeprowadzony został instruktaż do ćwiczenia, wręczono sytuację na pierwszy dzień ćwiczenia oraz „przedmuchany” został system łączności.

Kolejnego dnia rano ogłoszono alarm dla ćwiczącego pododdziału. Po postawieniu rozkazu bojowego kompania minowania przemieściła się i zajęła rejony wyjściowy do wykonywania zadań. Przemieszczenie poprzedzone zostało działaniem GR-P w składzie drużyny rozpoznania inżynieryjnego przydzielonej do kmin z kompanii saperów z zadaniem rozpoznania oraz przygotowania rejonu do wprowadzenia sił głównych kompanii.

W rejonie wyjściowym żołnierze kompanii minowania doskonalili wykonywanie zadań: ubezpieczenia rejonu, maskowania, powszechnej OPL, OPBMR, zabezpieczenia inżynieryjnego i logistycznego w ramach zadań zabezpieczenia bojowego.

W dniu 15.03.2018 r. kompania minowania realizowała zadania wsparcia inżynieryjnego w ramach, którego założone zostały 3 grupy min, zniszczono odcinek drogi oraz na sygnał, kmin jako OZap, wykonała zadanie minowania manewrowego na zagrożonych kierunkach. Ostatnie zadanie wykonywane było pod czujnym okiem ważnych osobistości z saperskiego światka.

Ostatniego dnia, ze względu na użycie przez przeciwnika BMR doszło do skażenia terenu i ogłoszony został alarm chemiczny. Kompania minowania natychmiast opuściła zajmowany rejon i przemieściła się do rejonu alarmowego gdzie pododdział dokonał częściowej likwidacji skażeń przy użyciu etatowego sprzętu i wyposażenia.

Działanie kompanii minowania czujnie obserwował zespół do spraw zgrywania systemów walki w składzie: por. Miłosz JANIK oraz ppor Karol RUTKOWSKI, którzy nie bacząc na warunki terenowe i pogodowe kontrolowali zgranie poszczególnych systemów.

Zgodnie z obietnicą dowódca batalionu zamówił pogodę na ćwiczenie SAPER-18 dzięki czemu dowódcy pododdziałów i żołnierze mogli zaprezentować swoje wysokie umiejętności wykonywania zadań w zakresie minerstwa, zabezpieczenia bojowego oraz budowy przeciwpancernych zapór minowych.

Zaangażowanie, poziom wyszkolenia oraz rzetelne wykonywanie zadań przez podległych żołnierzy potwierdziły zdolność kompanii minowania do wykonywania zadań zgodnie ze swoim wojennym przeznaczeniem.

 

 


 

 

por. Miłosz JANIK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych