BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Marsz kwartalny na górę Ślęże
21.03.2018
W dniu 21 marzec 2018 r. został przeprowadzany dla żołnierzy Sztabu Pułku marsz kwartalny.

Oficerowie i podoficerowie przemieścili się do m. Sobótka, by w ramach zajęć sportowych wspiąć się na górę Ślęże (717.5 m.n.p.m), najwyższy szczyt masywu Ślęży i całego podgórza Sudeckiego.

Podczas przemarszu realizowano orientowanie w terenie za pomocą mapy i kompasu. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwał Szef Sztabu Pułku – ppłk Zdzisław PIENIAWSKI. Za bezpieczeństwo odpowiedzialni byli z ramienia sekcji WF-u i sportu - chor. Roman ZOK oraz ratownik medyczny kpr. Oskar KRZYSZTANOWICZ.

Żołnierze rozpoczęli przemarsz od przejścia przez Przełęcz Tąpadła szlakiem turystycznym tzw. „Szlakiem Legend Ślężańskich”, na którym według legendy spadały z nieba kamienie rzucane przez walczące diabły i anioły. Sama przełęcz, to według legendy twór powstały w wyniku tych walk. Na szczycie góry każdy uczestnik w ramach nagrody za trud wspinaczki mógł podziwiać widok na m. Sobótkę z Wieży widokowej wzniesionej na początku XX w. Na drogę powrotną wybrany został stromy szlak oznaczony kolorem żółtym, na którym znajdują się: Wieżyca, Źródło Jakuba oraz Starożytny Obelisk „Niedźwiedź II”.

 

 


 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych