BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Pożegnanie oficera sekcji szkolenia 1.psap
11.05.2018
Dzisiaj, (11 maja br.), w sali tradycji 1. Pułku Saperów odbyła się uroczystości pożegnania kpt. Dariusza KAMIŃSKIEGO, przeniesionego na wyższe stanowisko służbowe w 11.LDKPanc

Z żołnierzami i pracownikami cywilnymi Pułku pożegnał się oficer sekcji operacyjnej 1.psap – kpt. Dariusz KAMIŃSKI. Uroczyste pożegnanie miało miejsce na sali tradycji 1.psap w obecności szefa sztabu – ppłk. Zdzisława PIENIAWSKIEGO oraz kolegów i koleżanek oficera.

W ciepłych słowach, szef sztabu pułku serdecznie podziękował za dwunastoletni okres służby w brzeskim garnizonie, zwracając szczególną uwagę na profesjonalizm Pana Kapitana, którego wszyscy żołnierze doświadczali podczas organizacji zgrupowań poligonowych. Podziękował również za to, że niejednokrotnie okazywane przez dowódcę zaufanie nigdy nie zostało zawiedzione. Życzył odchodzącemu dalszych sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.

Do oficjalnych podziękowań dołączył przewodniczący zebrania oficerskiego w/z kpt. Paweł MARUWKA oraz oficerowie i pracownicy cywilni sekcji szkolenia.

Na koniec głos zabrał bohater dzisiejszej uroczystości, który nie kryjąc wzruszenia bardzo serdecznie podziękował wszystkim zebranym za wiele lat wspólnej służby w brzeskiej jednostce. Zapewnił także wszystkich zebranych w sali tradycji o swojej pamięci dla żołnierzy i pracowników wojska tworzących wspólnie jedną, jakże szczególną, saperską społeczność.

***kpt. Dariusz KAMIŃSKI służbę wojskową rozpoczął w 1986 roku jako słuchacz WSOWRIA. Następnie w latach 1990 - 1994 zajmował stanowisko dowódcy plutonu w 23.BAA, a w latach 1994-1998 kolejno dowódcy baterii, szefa sztabu oraz d-cy dppanc w 10.pam. W latach 1998-2004 służył kolejno w 5.BA, 25.BLog, oraz 3.pdm. Od roku 2006 związany z 1. Brzeską Brygadą Saperów, a następnie z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów, gdzie zajmował stanowisko oficera sekcji. Od dnia 12 maja 2018 r. awansowany na oficera starszego i wyznaczony do służby w 11.LDKPanc w Żaganiu.

 

 


 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych