BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Pożegnanie oficerów z jednostką
18.05.2018
W dniu 18.05.2018 r. w sali tradycji, w obecności przybyłych żołnierzy i pracowników pułku, oficjalnie pożegnaliśmy dwóch oficerów przeniesionych do innych jednostek wojskowych.

Dziś uroczyście pożegnaliśmy oficerów - mjr. Piotra MAJEWSKIEGO oraz kpt. Pawła MARUWKĘ odchodzących na nowe stanowiska służbowe. Oficerów pożegnał szef sztabu pułku ppłk Zdzisław Pieniawski, dziękując im w imieniu dowództwa pułku za oddaną i wzorową służbę w brzeskim garnizonie, życzył kolejnych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków w nowym miejscu służby. Odchodzący w swoich słowach skierowanych do licznie zebranych w sali tradycji zgodnie przyznali, że służba w brzeskiej jednostce była dla nich najważniejszym etapem ich dotychczasowej służby, jak również prawdziwą przyjemnością. Przewodniczący Zebrania Oficerskiego podpułkownik Filip KŁOBUKOWSKI życząc, w imieniu wszystkich oficerów pułku, przysłowiowego żołnierskiego szczęścia zapewnił, że są oni postrzegani jako prawdziwi profesjonaliści. Uroczystość zakończyła się wręczeniem pamiątkowych upominków, złożeniem podziękowań i życzeń przez przybyłych kolegów i koleżanki oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

*****

mjr Piotr MAJEWSKI - służbę wojskową rozpoczął w 1994 r. jako podchorąży WSO we Wrocławiu. Od roku 1998 związany z brzeskim garnizonem obejmując obowiązki kolejno na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa logistyki batalionu, szefa sekcji operacyjnej, zastępcy dowódcy batalionu. Wyznaczony na stanowisko w dowództwie wojsk obrony terytorialnej. Z dniem objęcia obowiązków na nowym stanowisku mjr Piotr Majewski zostanie awansowany do stopnia podpułkownika.

kpt. Paweł MARUWKA - służbę wojskową rozpoczął w 1998 r. jako podchorąży WSO we Wrocławiu. Od 2002 r. związany z naszą jednostką. Obejmował obowiązki na stanowiskach dowódcy plutonu, szefa sekcji S1, zastępcy dowódcy kompanii, dowódcy kompanii, oficera sekcji S4. Decyzją wyższych przełożonych z dniem 20.05.2018 r. przeniesiony do innej jednostki wojskowej.

 

 


 

 

Michał Nowak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych