BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Przekazanie dowodzenia w batalionach
30.05.2018
W dniu dzisiejszym (30.05) miała miejsce uroczystość przekazania dowodzenia dwoma batalionami 1. Brzeskiego Pułku Saperów.

W związku z zakończeniem służby w naszej jednostce, dotychczasowi dowódcy batalionów - ppłk Wojciech RUDNIKOWICZ oraz ppłk Arkadiusz PRYKOWSKI, w obecności dowódcy pułku - płk. dypl. Marka GOLANA oraz całego stanu osobowego jednostki, uroczyście przekazali dowodzenie swoim następcom.

Po przyjęciu meldunku od dowódcy uroczystości - ppłk. Filipa KŁOBUKOWSKIEGO, dowódca pułku przywitał się ze sztandarem jednostki i dokonaniu przeglądu pododdziałów, następnie wydając rozkaz do podniesienia flagi państwowej. Po odczytaniu przez szefa sztabu pułku - ppłk. Zdzisława PIENIAWSKIEGO decyzji o wyznaczeniu żegnających się oficerów, głos zabrał por. Krzysztof KRAWCZYK przedstawiając sylwetki odchodzących.

Szczególnym elementem uroczystości było przekazanie dowodzenia w batalionach zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Dowódca batalionu wsparcia inżynieryjnego przekazał je mjr. Krzysztofowi DACYSZYNOWI, a dowódca 1. batalionu inżynieryjnego – mjr. Krzysztofowi WAJSOWI.

Po oficjalnym przekazaniu obowiązków, głos zabrał dowódca 1.psap. Przedstawił on wszystkim zabranym na uroczystości szereg osiągnięć, jakimi mogą poszczycić się odchodzący oficerowie. Zbiórkę jednostki wojskowej zakończyły przemówienia oficerów oraz defilada pododdziałów.

Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości na placu apelowym dowódcy udali się do sali tradycji 1. Pułku Saperów, gdzie dowódca pułku wręczył odchodzącym listy gratulacyjne, a licznie zebrani koledzy i koleżanki przekazali im upominki, mając nadzieję, że będą przypominały o wspólnych chwilach, które przeżyli w trakcie służby. Całość uroczystości zakończyły zdjęcia pamiątkowe oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej 1.psap.

*****

ppłk Arkadiusz PRYKOWSKI rozpoczął swoją służbę wojskową w 1986 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły został skierowany do 1Brygady Saperów w Brzegu na stanowisko dowódcy plutonu saperów. W 1Brygadzie a następnie w 1Pułku Saperów pełnił służbę na kolejnych stanowiskach: dowódca kompanii saperów, oficer sekcji szkolenia, oficer sekcji operacyjnej, zastępca dowódcy bwinż, zastępca dowódcy - szef sztabu 3binż, dowódca 3binż, dowódca 1binż. Ppłk Prykowski dwukrotnie brał udział w misjach poza granica: w PKW Bośnia na stanowisku – oficer S3 ds. Wojsk Inżynieryjnych oraz w PKW Pakistan na stanowisku – oficer łącznikowy. Z dniem 4 czerwca ppłk Prykowski został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 2psap.

ppłk Prykowski jest absolwentem:

Wydziału administracji - Uniwersytetu Wrocławskiego
Akademii Obrony Narodowej - kierunek studia operacyjne

Podczas służby ppłk Prykowski wyróżniony został:

 • Brązowym medalem – Za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Srebrnym medalem – Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
 • Medalem NATO – Non 5article
 • Tytułem honorowym – Zasłużony Żołnierz RP
 • Medalem – Zasłużony saper WP
 • Odznaką honorową Wojsk Lądowych
 • Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP
  Odznakami pamiątkowymi:
 • 1 Brzeskiej Brygady Saperów
 • 1 Brzeskiego Pułku Saperów


  ppłk Wojciech RUDNIKOWICZ rozpoczął swoją służbę wojskową w 1993 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły został skierowany do 17 batalionu saperów w Szczecinie na stanowisko dowódcy plutonu minerów. W 1998 został przeniesiony do kompanii saperów 12 BZ na stanowisko dowódcy 1plutonu saperów. W latach 1999 – 2010 pełnił służbę w 2 Stargardzkim batalionie saperów kolejno na stanowiskach: dowódcy 1 kompanii saperów, szefa sztabu jednostki, zastępcy dowódcy. W 2003 brał udział w I zmianie PKW Irak na stanowisku oficera sekcji wsparcia 1 Brygadowej Grupy Bojowej. W 2010 roku został wyznaczony na stanowisko specjalisty w pionie szkolenia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej a w roku 2012 na Stanowisko Zastępcy Szefa Wojsk Inżynieryjnych Dywizji. Od sierpnia 2015 roku pełnił służbę w naszym pułku na stanowisku dowódcy batalionu wsparcia inżynieryjnego. Z dniem 4 czerwca ppłk Rudnikowicz został wyznaczony na stanowisko Szefa Wojsk Inżynieryjnych 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

  ppłk Rudnikowicz jest absolwentem:

  Wydziału Zarządzania i Informatyki - Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
  Wydziału Humanistycznego - Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Podczas służby ppłk Rudnikowicz wyróżniony został:

 • Gwiazdą Iraku
 • Srebrnym medalem – Za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Srebrnym medalem – Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
 • Medal Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe
 • Tytułem honorowym – Zasłużony Żołnierz RP
  Odznakami pamiątkowymi:
 • 2 Stargardzkiego batalionu saperów
 • 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej
 • 1 Brzeskiego Pułku Saperów

   

   


   

   

  Michał Nowak


 • Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych