BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Uroczysta przysięga wojskowa [FILM]
01.06.2018
Dziś (1 czerwca), na placu apelowym 1. Pułku Saperów odbyła się uroczysta przysięga wojskowa, którą złożyli żołnierze kompanii szkolenia służby przygotowawczej.

W wyjątkowo słonecznej aurze żołnierze służby przygotowawczej złożyli dziś Przysięgę Wojskową. Obecni na uroczystości najbliżsi elewów dodawali im wsparcia w tym wyjątkowym dla nich dniu. Zebrani na chwilę przed uroczystością wysłuchali rysu historycznego naszej jednostki, przedstawionego przez oficera sekcji wychowawczej - por. Krzysztofa KRAWCZYKA.

Uroczystość w 1. Brzeskim Pułku Saperów rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości - ppłk. Wojciecha RUDNIKOWICZA dowódcy naszego pułku - płk. dypl. Markowi GOLANOWI. Warto wspomnieć, że dla ppłk. RUDNIKOWICZA był to ostatni apel, który prowadził w brzeskim garnizonie, ponieważ od 4 czerwca obejmuje on obowiązki w 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

Dowódca Pułku po przywitaniu ze sztandarami i dokonaniu przeglądu pododdziałów, wydał rozkaz do podniesienia flagi RP. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, wystąpił zgodnie z ceremoniałem wojskowym poczet sztandarowy w miejsce złożenia przysięgi. Wszystkim wystąpieniom akompaniowała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Wrocławia. Elewi słowami Roty Przysięgi Wojskowej zapewnili, że pozostaną wierni Rzeczypospolitej Polskiej, będą stać na straży jej Konstytucji, będą postępować zgodnie z honorem żołnierza polskiego, oraz że w potrzebie gotowi będą oddać swoje życie w obronie Ojczyzny.

Po akcie Przysięgi głos zabrał dowódca 1.psap - "Przysięga Wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Pamiętajcie, że Przysięga to nie tylko słowa, ale przede wszystkim akt ślubowania, wyraz Waszego patriotyzmu oraz najwyższe zobowiązanie wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego." - powiedział w swoim przemówieniu płk. dypl. Marek GOLAN.

W imieniu rodziców żołnierzy służby przygotowawczej głos zabrała pani Halina OLESIEJUK, która serdecznie podziękował Dowódcy Pułku oraz kadrze dowódczej Pułku za trud i wysiłek włożony w dotychczasowe szkolenie synów odbywających służbę przygotowawczą. Następnie szer. elew Adam KLIMKIEWICZ na ręce Dowódcy Pułku złożył zapewnienie, iż w dalszym etapie szkolenia, wszyscy żołnierze wykażą się nadal dużym zaangażowaniem i wysoką dyscypliną wojskową. Zapewnił też, iż złożona dzisiaj przysięga wojskowa będzie dodatkową motywacją do pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia niełatwego rzemiosła wojskowego.

Szczególnym momentem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym żołnierzom, którzy odebrali je z rąk Dowódcy Pułku w towarzystwie swoich najbliższych. Wśród wyróżnionych znaleźli się: szer. elew Krystian BUBULA, szer. elew Maciej BARDZIŃSKI, szer. elew Kamil BARTOSIK, szer. elew Maciej OLESIEJUK, szer. elew Kamil JENDRAK oraz szer. elew Paweł WILK.

Przysięgę zakończyła uroczysta defilada pododdziałów Pułku.

 

 

 

 

Wideo:

 

 

 

 

 

 


 

 

Michał Nowak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych