BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Uroczyste pożegnanie Szefa Sztabu Pułku
15.06.2018
W piątek (15 czerwca 2018 roku) uroczyście pożegnaliśmy odchodzącego do rezerwy Szefa Sztabu 1. Brzeskiego Pułku Saperów - ppłk. Zdzisława PIENIAWSKIEGO.

W uroczystości udział wzięli żołnierze i pracownicy 1.psap oraz zaproszeni goście. Ubywający do rezerwy oficer zgodnie z ceremoniałem wojskowym pożegnał się ze sztandarem pułku oraz wygłosił przemówienie podsumowujące jego ponad 40 letni okres służby dla ojczyzny. Podniosłego charakteru wydarzeniu nadali gen. bryg. Sławomir OWCZAREK - Inspektor Rodzajów Wojsk oraz dowódca pułku płk dypl. Marek GOLAN, wręczając odchodzącemu pułkownikowi kordzik honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z orłem Wojsk Lądowych przyznany mu przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zebrani na placu udali się do Sali Tradycji 1.psap, gdzie w braterskiej atmosferze ppłk Pieniawski przyjął podziękowania od przewodniczącego zebrania oficerskiego, dowódców pododdziałów, bezpośrednich podwładnych i pracowników RON oraz przybyłych na uroczystość byłego dowódcy pułku płk. Daniela KRÓLA oraz poprzedniego zastępcy dowódcy ppłk. Zbigniewa JARZĄBKA. Dla zebranych w programie artystycznych wystąpili wychowankowie Klubu Wojskowego 1.psap.

*********ppłk Zdzisław PIENIAWSKI rozpoczął swoją służbę wojskową 16 września 1978 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły został skierowany do 1. Warszawskiej Brygady Saperów gdzie od 01.10.1982 r. do 12.09.1988 r. pełnił służbę kolejno, na stanowiskach: dowódca plutonu saperów, dowódca plutonu szkolnego, dowódca kompanii minowania. Z dniem 13.09.1988 r. został skierowany do Wojskowej Akademii Technicznej jako słuchacz stacjonarnych studiów magisterskich, po ukończeniu których powrócił do macierzystej jednostki wojskowej by w okresie od 03.09.1990 r. do 13.06.1994 r. pełnić służbę na stanowiskach: Dowódcy 2. kompanii pontonowej, a następnie Szefa Sztabu 1. batalionu pontonowego w 1. Warszawskiej Brygadzie Saperów, a od1992 r. w 1. Brygadzie Saperów. Od 14.06.1994 r. do 15.10.1995 r. kontynuował pełnie służby w 1. Brygadzie Saperów na stanowiskach: Szef Sztabu – Zastępca Dowódcy batalionu, Dowódca batalionu minowania. Z dniem 16.10.1995 r. został wyznaczony na stanowisko Starszego oficera wydziału operacyjno – rozpoznawczego, a z dniem 20.05.1998 r. skierowany do Śląskiego Okręgu Wojskowego. Następnie z dniem 27.02.2003 r. został wyznaczony na Komendanta 5. Ośrodka przechowywania sprzętu w Nowym Dworze Mazowieckim. 01.07.2007 r. wraca do 1. Brygady Saperów i do 19.06.2011 r. pełnił służbę na stanowisku Szefa Logistyki Brygady. Po reorganizacji JW. z dniem 20.06.2011 r. zajmuje stanowisko Szefa Sztabu Pułku w 1. Brzeskim Pułku Saperów, gdzie pełni służbę do chwili obecnej.

Podczas pełnienia zawodowej służby wojskowej ppłk Zdzisław PIENIAWSKI był wielokrotnie wyróżniany min.:

 • Medalem za ofiarność i odwagę.
 • Medalem Brązowy Krzyż Zasługi.
 • Złotym medalem – Za Zasługi dla Obronności Kraju.
 • Złotym medalem – Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

  Odznakami pamiątkowymi:
 • 1. Brzeskiej Brygady Saperów,
 • 5. Ośrodka Przechowywania Sprzętu,
 • 1. Brzeskiego Pułku Saperów.


   

   


   

   

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych