BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Święto Wojska Polskiego w brzeskim garnizonie
15.08.2018
Tegoroczne obchody Święta WP rozpoczęły się tradycyjnie, mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja z udziałem Kompanii Honorowej oraz sztandaru 1.psap.

W uroczystości uczestniczyły również poczty sztandarowe związków kombatanckich i stowarzyszeń społecznych, włodarze miasta i powiatu oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Po zakończonej mszy, Dowódca 1. Pułku Saperów - w/z ppłk Dariusz TULIN przywitał wszystkich zebranych na Placu Polonii Amerykańskiej, a następnie wygłosił przemówienie nawiązujące do historii obchodzonego święta. Przemawiali również burmistrz Brzegu - Pan Jerzy WRĘBIAK oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego - Pan Stanisław KOWALCZYK, składając zebranym żołnierzom życzenia, jak również dziękując za codzienną służbę. Po przemowach odczytane zostały życzenia Ministra Obrony Narodowej skierowane do żołnierzy naszej jednostki.

W trakcie trwania uroczystości odczytano Decyzje Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania medali oraz mianowania na kolejne, wyższe stopnie wojskowe, jak również Rozkaz Dowódcy 1.psap dotyczący nadania Odznak Pamiątkowych.

Na uroczystości oficjalne podziękowania od Dowódcy, jak i innych przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji, otrzymał Ks. Proboszcz mjr Sławomir GADOWSKI, który z dniem 19 sierpnia br. decyzją bp Józefa GUZDKA został wyznaczony do pełnienia posługi kapłańskiej w Parafii Wojskowej pw. św. Jozafata w Ostrowi Mazowieckiej - Komorowie.

W ostatniej części uroczystości, kpt. Krzysztof KRAWCZYK odczytał Apel Pamięci, po którym żołnierze Kompanii Honorowej oddali Salwę Honorową i odśpiewali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego zakończyła defilada zebranych pododdziałów ulicą Długą.

 

 


 

 

M.N.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych