BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Wręczenie broni żołnierzom kompanii szkolenia służby przygotowawczej
10.09.2018
W dniu dzisiejszym na uroczystym apelu odbyło się wręczenie broni żołnierzom kompanii szkolenia służby przygotowawczej.

W trakcie uroczystości zastępca dowódcy 1psap – płk Dariusz TULIN wygłosił przemówienie do elewów po czym przedstawił kadrę kierowniczą i dowódczą.

Tego szczególnego zaszczytu dostąpili i odebrali broń: szer. elew. Łukasz RĘBISZ, szer. elew. Patryk GRĘBOWIEC, szer. elew. Wojciech KOŚCIAK, szer. elew. Paweł STAWARZ.

Pierwsze dni służby wojskowej to okres wytężonej pracy i dostosowania do nowego środowiska. Elewi w pierwszych dniach zapoznają się z tajnikami musztry i regulaminów. Przed nimi trzy miesiące intensywnego szkolenia podstawowego oraz miesiąc specjalistycznego. Zarówno po pierwszym jak i drugim etapie szkolenia elewi zostaną poddani egzaminowi sprawdzającemu zasób przyswojonej wiedzy.

 

 


 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych