BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Ćwiczenie INŻYNIERIA-18
28.09.2018
Sprawdzian wyszkolenia bojowego

W terminie 24 – 27.09.2018 r. na Świętoszowskim poligonie odbyło się jedno z najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez 1. Pułk Saperów w tym roku.

Ćwiczenie INŻYNIERIA-18 miało na celu kompleksowe sprawdzenie gotowości bojowej batalionu wsparcia inżynieryjnego dowodzonego przez ppłk. Krzysztofa DACYSZYNA oraz gotowości do planowania zadań przez sztab batalionu logistycznego dowodzonego przez ppłk. Zbigniewa BUGANIKA. Dowódca 1. Pułku Saperów płk Marek GOLAN jako Kierownik Ćwiczenia osobiście czuwał nad prawidłowym przebiegiem ćwiczenia, jak również kierował pracą podległego mu kierownictwa ćwiczenia złożonego z oficerów i podoficerów sztabu pułku oraz oficerów z zaprzyjaźnionego 2. Pułku Saperów z KAZUNIA. Tak duże ćwiczenie nie mogło by się odbyć bez udziału żołnierzy z kompanii dowodzenia, którzy zabezpieczali łączność, funkcjonowanie kierownictwa ćwiczenia i podgrywali działania przeciwnika, dzięki czemu ćwiczące pododdziały wykonywały zadania w warunkach zbliżonych do realnego pola walki. Żołnierze batalionu wsparcia inżynieryjnego mieli też okazję do współpracy z pododdziałem wojsk inżynieryjnych Armii Stanów Zjednoczonych (RC-P) wyspecjalizowanym w wykrywaniu i unieszkodliwianiu improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) na drogach i trasach przejazdu wojsk. Ćwiczenie INŻYNIERIA-18 było też sprawdzianem dla żołnierzy rezerwy powoływanej na cykliczne szkolenia w 1.psap, a także praktyczną nauką dla podchorążych z Akademii Wojsk Lądowych, którzy również mieli możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniu. O randze przedsięwzięcia świadczyć mogła obecność oficerów z Szefostwa Zarządu Inżynierii Wojskowej w ramach prowadzonego nadzoru służbowego, jak również obecność oficerów Republiki Czeskiej zaproszonych przez Dowódcę 1.psap, którzy mieli możliwość zapoznania się z zasadami prowadzenia ćwiczeń w jednostkach wojsk inżynieryjnych.

Ćwiczenie odbyło się bez większych zakłóceń, a założone cele zostały osiągnięte i chociaż zdarzały się drobne błędy i niedociągnięcia to pododdziały udowodniły, że są dobrze przygotowane do prowadzenia działań bojowych.

kpt. Tomasz GOZDEK

 

 


 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych