BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Święto Łączności
22.10.2018
"...dla Naszej i poddanych naszych wygody, abyśmy My i oni, z większą wygodą mogli przesyłać listy do Włoch, jako też inne sprawy tam załatwiać" tak brzmi traktat, który zapoczątkował utworzenie połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem a Wenecją.

Dnia 18.10.1558 roku na mocy decyzji króla Zygmunta II Augusta Prosper Prowana, Włoch, został zwierzchnikiem poczty, która choć zmieniona i być może trochę zapomniana do dziś stanowi formę łączności w życiu cywilnym i wojskowym. Nam ludziom w mundurach łączność kojarzy się z radiostacją, radiotelefonem czy systemem telefonii komórkowej dzięki to którym można wymieniać informację na odległość w różnych relacjach i konfiguracjach. Na co dzień korzystamy z telefonów komórkowych, urządzeń coraz mniejszych i bardziej wymyślnych w których strumień zer i jedynek zmieniany jest na mowę, strony internetowe, pocztę czy różnego rodzaju komunikatory i aplikacje ułatwiające nam życie dają dostęp do informacji.

W siłach zbrojnych, we wszystkich rodzajach wojsk jest podobnie. Radiostacje, radiotelefony czy radiolinie zmieniają mowę, dźwięk, obraz, dane w strumienie zer i jedynek, a następnie w falę elektromagnetyczną biegnącą w odpowiednim kierunku są odbierane przez inne urządzenia przeprowadzające odwrotne procesy. Ważnymi cechami łączności jest skrytość, wierność i terminowość bez których to dowodzenie i kierowanie wojskami staje się utrudnione czy wręcz niemożliwe.

Nasza jednostka choć jest pododdziałem wojsk inżynieryjnych posiada w swoich strukturach specjalistów z zakresu łączności i informatyki w każdym batalionie i kompanii. Są wśród nich radiotelefon iści, radiooperatorzy, operatorzy popularnych TRC, RRC, radiostacji rodziny HARRIS a także dowódcy aparatowni RWŁC i JAŚMIN i drużyny kablowej. Nie sposób zapomnieć tu również o popularnej „szóstce” czyli sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, która organizuje łączność i przy ogromnym udziale żołnierzy-łącznościowców buduje sieci radiowe, rozwija metry kabla PKL, światłowodowego i skrętkowego by to co niewidzialne, fale elektromagnetyczne przeniosły informację jak najszybciej i jak najwierniej w sposób trudny do zlokalizowania do dowódcy czy na stanowisko dowodzenia.

 

 


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych