BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
AKTUALNOŚCI
Ćwiczenie EUROPCORPUSU pk. EURETEX-18
22.10.2018
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej oraz Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w dniach 15 – 29.10.2018 roku 38 żołnierzy z Sił Zbrojnych RP weźmie udział w ćwiczeniu EUROPCORPUSU pk. EURETEX-18.

Celem tego ćwiczenia jest rozwój i doskonalenie interoperacyjności pododdziałów inżynieryjnych, chemicznych, rozpoznania skażeń biologicznych, zabezpieczenia geograficznego i meteorologicznego oraz wymiana doświadczeń szkoleniowych. W trakcie ćwiczenia główny wysiłek zostanie ukierunkowany na doskonalenie praktycznych umiejętności żołnierzy w zakresie wsparcia inżynieryjnego, procedur oczyszczania dróg (Route Clearance), bezpiecznego rozbrajania i unieszkodliwiania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, w tym improwizowanych urządzeń wybuchowych w terenie zurbanizowanym, przy wykorzystaniu zaawansowanych technik niszczenia, a także wspólnego działania w rejonie ćwiczeń przez państwa członkowskie NATO.

1.Pułk Saperów jako jednostka posiadająca dobrze wyszkoloną kadrę oraz odpowiedni sprzęt wojskowy została wytypowana do zorganizowania przerzutu sprzętu jednostek ćwiczących transportem kołowym do Hiszpania oraz przygotować przerzut powietrzny sił głównych. Transport kołowy sprzętu zaplanował oraz przygotował oficera sekcji S-3 por. Janusza Sałatkiewicz, który opracował niezbędną dokumentację do transportu sprzętu i zgody dyplomatyczne na przejazd przez Niemcy, Francję i Hiszpanię, ponadto zabezpieczył żołnierzom zakwaterowanie w drodze do Hispzanii w batalionie dowodzenia Eurocorpusu w Strsburgu oraz w lekkiej brygadzie pancernej w Nimes, Francja. Transport kołowy odbywał się w dniach 15 – 17.10.2018 roku i dowodził nim plut. Mateusz Smolarek z 3.binż wraz z nim udali się kierowcy: st.szer. Łukasz Dziwiński 3.binz, st.szer. Fabin Wesoły blog oraz st.szer. Przemysław Bernaś blog. Poruszali się oni dwoma pojazdami ciężarowymi z kontenerami ze sprzętem.

Siły główne ćwiczących to 34 żołnierzy z 7 jednostek wojskowych, 1.pułk saperów na ćwiczenie skierował 6 żołnierzy z Grupy EOD, bwinż. Nad całością ćwiczenie piecze sprawuje Zastępca Dowódcy batalionu logistycznego mjr Krzysztof Ścigała. W dniu 17.10 na lotnisku wojskowym we Wrocławiu odbyło się ważenie żołnierzy oraz załadunek głównego bagażu na pokład środka powietrznego . W dniu 18.10.2018 nastąpił przerzut wojsk do Saragossy, skąd przemieszczą się do rejonu ćwiczenia i o godzinie 16.00 tego samego dnia połączą się z zespołem transportującym sprzęt w San Gregorio.

Ćwiczenie kończy się 25.10.2018 roku pokazem działania żołnierzy dla zaproszonych gości. W imieniu Dowódcy Pułku w ww. dniu udział weźmie Zastępca Dowódcy ppłk Dariusz Tulin. Po zakończonym pokazie nastąpi ceremonia zakończenia ćwiczenia. Tego samego dnia ćwiczący przygotują sprzęt do transportu kołowego do Brzegu i w dniu 26.10.2018 roku powrócą do kraju transportem powietrznym. Transport kołowy wyruszy z San Gragorio w dniu 27.10.2018 roku i będziemy oczekiwać go w Brzegu w dniu 29.10.2018 roku .

 

 


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych