BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
KTO JEST KIM

 

  

płk dypl. Marek GOLAN

DOWÓDCA 1. PUŁKU SAPERÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

ppłk mgr inż. Dariusz TULIN

ZASTĘPCA DOWÓDCY 1. PUŁKU SAPERÓW

 

ppłk mgr inż. Zdzisław PIENIAWSKI

SZEF SZTABU 1. PUŁKU SAPERÓW

 

 

SZEF SEKCJI PERSONALNEJ (S-1) – mjr Tomasz SOBCZAK

SZEF SEKCJI ROZPOZNAWCZEJ (S-2) – mjr Jacek OBIERZYŃSKI

SZEF SEKCJI OPERACYJNEJ (S-3) – p.o. mjr Krzysztof JAROSZEK

SZEF SEKCJI LOGISTYKI (S-4) – mjr Sebastian ROGACKI

SZEF SEKCJI WSPARCIA DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI (S-6) – mjr Krzysztof GRYGIERZEC

SZEF SEKCJI WF I SPORTU - mjr Wojciech OLEKSY

SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ – mjr Błażej LENARD

PEŁNOMOCNIK DOWÓDCY ds. OIN – kpt. Jakub KŁECZEK

POMOCNIK DOWÓDCY ds. PODOFICERÓW - st. chor. sztab. Tomasz OLESZCZUK

 

 

 

DOWÓDCA KOMPANII DOWODZENIA – por. Grzegorz NAKONIECZNY

DOWÓDCA BATALIONU WSPARCIA INŻYNIERYJNEGO – ppłk Wojciech RUDNIKOWICZ

DOWÓDCA 1. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO – ppłk Arkadiusz PRYKOWSKI

ZASTĘPCA DOWÓDCY 2. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO-SZEF SZTABU – mjr Piotr MAJEWSKI

DOWÓDCA 3. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO – ppłk Filip KŁOBUKOWSKI

ZASTĘPCA DOWÓDCY BATALIONU TECHNICZNEGO-SZEF SZTABU – mjr Paweł AUGUSTYNIAK

DOWÓDCA BATALIONU LOGISTYCZNEGO – ppłk Zbigniew BUGANIK

DOWÓDCA GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO – vacat

 

KAPELAN GARNIZONU BRZEG - ks. mjr  Sławomir GADOWSKI

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych