BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
KTO JEST KIM

 

 



 

płk dypl. Marek GOLAN

DOWÓDCA 1. PUŁKU SAPERÓW

 

 

 

 

SZEF SEKCJI OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – kpt. Jakub KŁECZEK

STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA PUŁKU - chor. Bogusław BARAŃŚKI

KAPELAN GARNIZONU BRZEG - ks. mjr  Sławomir GADOWSKI

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych