BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
KTO JEST KIM

 

 

płk dypl. Jan PAJESTKA

DOWÓDCA 1. PUŁKU SAPERÓW

 

ppłk dypl. Zbigniew JARZĄBEK

ZASTĘPCA DOWÓDCY 1. PUŁKU SAPERÓW

 

ppłk mgr inż. Zdzisław PIENIAWSKI

SZEF SZTABU 1. PUŁKU SAPERÓW

 

SZEF SEKCJI PERSONALNEJ (S-1) – mjr Tomasz SOBCZAK

 

SZEF SEKCJI ROZPOZNAWCZEJ (S-2) – mjr Zbigniew BUGANIK

SZEF SEKCJI OPERACYJNEJ (S-3) – mjr Krzysztof DWORZYCKI

SZEF SEKCJI LOGISTYKI (S-4) – mjr Franciszek ZIÓŁKOWSKI

SZEF SEKCJI WSPARCIA DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI (S-6) – mjr Krzysztof GRYGIERZEC

SZEF SEKCJI WF I SPORTU - mjr Wojciech OLEKSY

SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ – mjr Błażej LENARD

PEŁNOMOCNIK DOWÓDCY ds. OIN – kpt. Jakub KŁECZEK

 

 

 

POMOCNIK DOWÓDCY ds. PODOFICERÓW - st. chor. Tomasz OLESZCZUK

 

 

 

DOWÓDCA KOMPANII DOWODZENIA – por. Grzegorz NAKONIECZNY

DOWÓDCA BATALIONU WSPARCIA INŻYNIERYJNEGO – ppłk Wojciech RUDNIKOWICZ

DOWÓDCA 1. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO – ppłk Arkadiusz PRYKOWSKI

ZASTĘPCA DOWÓDCY 2. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO-SZEF SZTABU – mjr Piotr MAJEWSKI

 

DOWÓDCA 3. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO – vacat

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY BATALIONU TECHNICZNEGO-SZEF SZTABU – mjr Paweł AUGUSTYNIAK

DOWÓDCA GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO – mjr Radosław MUCZYŃSKI

DOWÓDCA BATALIONU LOGISTYCZNEGO – ppłk Tomasz KUŚ

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych