BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
BIW

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczane będą przepisy prawne ogłaszane w ramach Biuletynu Informowania Wewnętrznego Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

 

 


 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Znalezione obrazy dla zapytania znaczek acrobat reader

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

  Znalezione obrazy dla zapytania znaczek acrobat reader

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową.

 Znalezione obrazy dla zapytania znaczek acrobat reader 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

 

Znalezione obrazy dla zapytania znaczek acrobat reader 

 

 

 

DECYZJA Nr 383/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Znalezione obrazy dla zapytania znaczek acrobat reader 

 

 

 

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem.

 

Znalezione obrazy dla zapytania znaczek acrobat reader 

 

 

Informacja dotycząca przyznawania nagród uznaniowych żołnierzom zawodowym zastępującym żołnierzy przebywających na pełnopłatnych zwolnieniach lekarskich.

Znalezione obrazy dla zapytania znaczek acrobat reader

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych