BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA
Parafii Wojskowej pw. Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Wita Stwosza 7/1
czynna:
Dni i godziny pracy Kancelarii Parafialnej w okresie letnim według informacji zawartych na Tablicy Ogłoszeń Kościoła Garnizonowego.

Proboszcz: Ks. mjr dr Sławomir GADOWSKI

tel. kontaktowy: 261-637-931

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych