BIP
1 Pułk Saperów imienia Tadeusza Kościuszki
ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2018 ROKU W 1 BRZESKIM PUŁKU SAPERÓW:

25.04.2018 r. godz. 8:00
28.05.2018 r. godz. 8:00Na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej kandydat zabiera:

  • dowód osobisty,
  • książeczkę wojskową,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej,
  • kontrakt NSR,
  • strój sportowy.
  • Ministerstwo Obrony Narodowej
    Katalog stron wojskowych