1 pułk saperów

BIP

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Kierowanie skarg i wniosków do Dowódcy Garnizonu Brzeg  (Dowódca 1. Pułku Saperów):

 

Adres korespondencyjny:

Jednostka Wojskowa 2697                                            

49-300 Brzeg                                                         

ul. Sikorskiego 6

tel. 261 637 298

email: 1psap.rzecznik@ron.mil.pl

 

W sprawie skarg i wniosków Dowódca Garnizonu Brzeg(Dowódca 1. Pułku Saperów) przyjmuje interesantów (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem nr tel. 261 637 298):

w każdy poniedziałek w godz. od 15.00 do 17.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy);

 

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 256);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46);
  • Decyzja Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo - wnioskowego (Dz.Urz.MON.2018.196 z późn. zm.).
  • Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. (§ 8 ust.1 Rozp. Rady Min. z dnia 08.01.2002 r.  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz. U. 2002, Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

go-up
Kontakt

1 pułk saperów
Sikorskiego 6
49-300 Brzeg
tel. 261637902
fax. 261637282
1psap.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP