1 pułk saperów

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
22.09.2021
SZKOLENIE REZERWY W 1.PUŁKU SAPERÓW

W dniu 20 września 2021 roku rozpoczęto na terenie OSIS Pępice krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe żołnierzy rezerwy. W ćwiczeniu udział biorą: batalion techniczny, kompania dowodzenia oraz kompania zapasowa z batalionu logistycznego 1. Pułku Saperów.

W dniu 21 września 2020 roku Dowódca 1 . Pułku Saperów podczas uroczystej zbiórki zaingerował rozpoczęcie szkolenia życząc żołnierzom rezerwy : efektywnie wykorzystanego czasu podczas szkolenia , nabycia nowych oraz doskonalenie wcześniej nabytych umiejętności , a także zgrania podczas realizacji szkolenia programowego.

Zasadniczym celem szkolenia poligonowego żołnierzy będzie podtrzymanie i doskonalenie nabytych umiejętności indywidualnych i zespołowych w wykonywaniu zadań wsparcia inżynieryjnego oraz zgranie do szczebla plutonu do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem. W ramach przewidzianych przedsięwzięć, obok zajęć ogólno wojskowych, przeprowadzone zostanie szkolenie ogniowe oraz zajęcia z zapór inżynieryjnych i minerstwa.

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi celem m przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 i potrwa do 01.10.2021 roku.

go-up
Kontakt

1 pułk saperów
Sikorskiego 6
49-300 Brzeg
tel. 261637902
fax. 261637282
1psap.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP