1 pułk saperów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PATROL SAPERSKI
 

 
 
  
Ogólne wiadomości o przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN)
 

 

 Wiele z tych przedmiotów to niewybuchy i niewypały o dużym kalibrze i rozmiarach, takie jak: amunicja artyleryjska, miny, bomby lotnicze, torpedy, rakiety, granaty. Ich stan techniczny spowodowany działaniem na nie warunków atmosferycznych przez kilkadziesiąt lat powoduje, że są one nieprzewidywalne. Uderzenie, poruszenie, przenoszenie, potrząsanie lub inne czynniki (np. wysoka temperatura) mogą spowodować ich nieoczekiwaną eksplozję. Dlatego pod żad-nym pozorem nie mogą dotykać ich osoby nieuprawnione, nie posiadające właściwych umiejętności, przeszkolenia i wyposażenia technicznego.

 


 

 

Charakterystyka i zakres działania Patrolu Saperskiego nr 26


Patrol Saperski Nr 26 jest samodzielnym pododdziałem podlegającym bezpośrednio Dowódcy 1psap. Zasadniczym zadaniem Patrolu Saperskiego jest interwencyjne rozpoznawanie, podejmowanie i niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego zgłaszanych przez jednostki Policji, Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, Jednostki Wojskowe, organy administracji państwowej i samorządowej.
Rejon odpowiedzialności Patrolu Saperskiego nr 26 obejmuje:

 •     w województwie opolskim:

o    powiaty ziemskie:
    brzeski,
    kluczborski,
    krapkowicki,
    namysłowski,
    nyski,
    oleski,
    opolski,
    głubczycki,
    kędzierzyńsko-kozielksi,
    strzeliński,
    prudnicki.
o    powiat grodzki:
    Opole

 •     w województwie dolnośląskim:

o    powiaty ziemskie:
    dzierżoniowski,
    kłodzki,
    oławski,
    strzeliński,
    ząbkowicki.

 •     w województwie wielkopolskim:

o    powiaty ziemskie:
    kępiński,
    ostrzeszowski

 •     w województwie łódzkim:

o    powiat ziemski:
    wieruszowski

 


 

  

Czas realizacji zgłoszeń
 

W trybie pilnym

 •     w miejscach publicznych (szkoły, drogi, budowy, zabudowania gospodarcze, osiedla, itp.) – do 24 h

W trybie zwykłym – do 72 h

O trybie realizacji zgłoszenia decyduje dowódca Patrolu Saperskiego.
Policja odpowiada za ochronę miejsca znalezionego niewybuchu do czasu przyjazdu patrolu.

 


 

 

Procedury działania Patrolu Saperskiego


Działalność patroli saperskich jest działalnością interwencyjną opartą na podejmowaniu i niszczeniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, zgłoszonych przez uprawnione instytucje państwowe lub samorządowe.

Znalazca PWiN zgłasza uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom:

•    Policji;
•    Lasom Państwowym - dotyczy PWiN znalezionych na terenach bedących pod ich zarządem;
•    administracji państwowej lub samorządowej;
•    Państwowej Straży Pożarnej;
•    Straży Granicznej;
•    Siłom Zbrojnym RP - dotyczy PWiN znalezionych na terenach bedących pod ich zarządem;
•    Straży Miejskiej (Gminnej)

fakt wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (natrafiła na) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

 
Następnie uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol. Po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny JW ewidencjonuje je i o powyższym fakcie powiadamia dowódcę patrolu saperskiego, który realizuje zgłoszenie zgodnie z przyjętym przez niego priorytetem (w trybie pilnym lub zwykłym).

Zdjęcia

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

1 pułk saperów
Sikorskiego 6
49-300 Brzeg
tel. 261637902
fax. 261637282
1psap.rzecznik@ron.mil.pl

  
 • BIP