1 pułk saperów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sakramenty

Sakramenty Święte i Sakramentalia
udzielane w Parafii Wojskowej

Wykaz niezbędnych dokumentów i formalności:

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • dokument torżsamości rodziców
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych o praktykowaniu ich wiary, co pozwoli im na pełnienie godności rodziców chrzestnych
 • pozwolenie do swojego księdza proboszcza na udzielenie Chrztu św. w parafii wojskowej (jeśli dziecko nie jest z rodziny wojskowej)
  ZGŁASZANIE DZIECKA DO CHRZTU WINNO NASTĄPIĆ W KANCELARII PARAFIALNEJ MIESIĄC PRZED UDZIELENIEM SAKRAMENTU

  SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • metryki chrztu (aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz)
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z USC (lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto cywilny związek małżeński)

pozwolenie od swojego księdza proboszcza na udzielenie sakramentu małżeństwa w parafii wojskowej (jeśli narzeczeni nie są z rodziny wojskowej)
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO ŚLUBU WINNO ODBYĆ SIĘ W KANCELARII PARAFIALNEJ TRZY MIESIĄCE PRZED PLANOWANĄ DATĄ TEJ UROCZYSTOŚCI

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

1 pułk saperów
Sikorskiego 6
49-300 Brzeg
tel. 261637902
fax. 261637282
1psap.rzecznik@ron.mil.pl

  
 • BIP