1 pułk saperów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sala Tradycji

Sala tradycji 1 Brzeskiego Pułku Saperów

 

 

Sala tradycji 1psap  to miejsce szczególne, upamiętniające historię naszych poprzedników i tworzące naszą teraźniejszość. To miejsce które daje nam poczucie tożsamości i pozwala być dumnym z przynależności właśnie do tej jednostki wojskowej.

Prawie dwa lata temu na mocy decyzji nr 445/MON z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania w jednostkach wojskowych sal tradycji, jeszcze wówczas w 1 Brygadzie Saperów zapadła decyzja o gruntownej rewitalizacji istniejącej Sali tradycji i dostosowaniu jej do obecnych standardów. Prace trwały prawie dwa lata.

Podjęto decyzję o utworzeniu dwóch tematycznie ze sobą powiązanych pomieszczeń ekspozycyjnych. I tak pierwsze pomieszczenie zwane Izbą pamięci zostało uroczyście otworzone w dniu święta 1BSap w lipcu 2010 roku, kolejne tzw. Sala Prezentacyjna  w dzień sapera 16.04.2011 roku.

Obecnie jest ona jedyną salą tradycji w garnizonie brzeskim tworząc jego najnowszą historię. Powstawała jako sala tradycji 1. Brygady Saperów, a od 1 stycznia 2012 roku po przeformowaniu brygady w pułk, funkcjonuje jako sala tradycji 1. Pułku Saperów. Miejsce znalazły tutaj również eksponaty z Sali tradycji 2. Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego rozformowanego w 2011 roku.

Główne wejście do Sali tradycji prowadzi przez pomieszczenie w którym znajdują się podziękowania, dyplomy oraz ryngrafy jednostek wojskowych i innych instytucji publicznych, a także obrazy i inne pamiątki przekazane dla jednostki wojskowej w dowód podziękowania za pomoc i współpracę.

Dalej kierując się w lewo wchodzimy do Izby pamięci – tradycji, w której centralnym punkcie znajduje się tzw. ściana czołowa z wyróżniającą nazwą jednostki wojskowej, popiersie Tadeusza Kościuszki (patrona jednostki), a także flaga narodowa wraz z godłem państwowym.

Dookoła Sali umieszczone są plansze oraz tematycznie do plansz gabloty
z eksponatami. Pierwsza plansza idąc w lewo od ściany czołowej poświęcona jest najważniejszemu symbolowi jednostki – sztandarowi. W gablocie znajdują się akty nadania sztandarów jednostki oraz najważniejsze odznaczenia.

Kolejne plansze poświęcone są symbolice, dziedzictwu tradycji oraz najważniejszym wyróżnieniom jednostki.  Środkowa część zawiera informacje na temat misji wojskowych w których uczestniczyli brzescy saperzy. Na lewo od misji, znajduje się miejsce szczególne poświęcone bowiem wszystkim poległym żołnierzom jednostki którzy zginęli podczas II wojny światowej, w wielkiej akcji rozminowania kraju, oraz w misji ONZ i ISAF. W tym miejscu ku chwale naszych poprzedników pali się też nieprzerwanie światełko wieczne.

Ostatnia plansza w tym pomieszczeniu przedstawia szlak bojowy jednostki od powstania aż po zakończenie II wojny światowej. W poniższych gablotach umieszczone są liczne pamiątki, w tym fotografie , mapy, szkice itd.

W pomieszczeniu znajdują się również dwie gabloty wolno stojące w których prezentowane są: historyczny sztandar jednostki z 1958r. oraz w kolejnej gablocie kadłuby min ppanc. i ppiech. z okresu II wojny światowej.

Niewątpliwie bardzo ciekawym elementem dekoracyjnym tego pomieszczenia jest specjalny podest na którym znajdują się  różnego rodzaju eksponaty. Znaleźć tam można wykrywacze min z okresu wojennego, zapalarki do inicjowania wybuchów, „babę saperską” do ręcznego wbijania pali, destrukty broni znalezione przez brzeski Patrol Saperów oraz wiele innych ciekawych eksponatów.(zdjęcia nr 1,2,3).

Przedstawiona Sala ma szczególny klimat i charakter odbywają się tutaj spotkania o podniosłym charakterze jak pożegnania żołnierzy odchodzących do rezerwy czy innych jednostek, powitanie nowo przybyłych, uhonorowanie gości jednostki wojskowej symbolami pułku.

 

Drugie  pomieszczenie Sali tradycji to tzw. Sala Prezentacyjna (audio wizualna).

Na głównej ścianie w tym pomieszczeniu znajduje się godło państwowe, a obok niego tekst Roty Przysięgi Wojskowej. Dookoła Sali znajdują się również plansze  i gabloty z eksponatami. Pierwsza z plansz opisuje Brzeg i Ziemię Opolską ukazując jej tradycje militarne. Kolejna prezentuje wszystkich dowódców jednostki, którzy dowodzili jednostką od czasu powstania, aż po dzień dzisiejszy. Kolejne plansze dokumentują działalność kulturalno – oświatową Klubu Wojskowego, współpracę ze związkami stowarzyszeniami, społeczeństwem lokalnym. Idąc dalej przedstawiony jest udział żołnierzy pułku w likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Swoje zasłużone miejsce ma również historia parafii wojskowej utworzonej w Brzegu w 1991 roku oraz jego założyciela śp. ks. ppłk Zbigniewa Stefaniaka.

Ostatnia gablota to historia najnowsza można by powiedzieć gdyż przedstawia dzieje
2. Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. W gablocie możemy obejrzeć sztandar jednostki, symbole batalionu oraz pamiątki związane z nadaniem sztandaru batalionowi, nad gablotą zawieszona jest tablica opisująca jego historię (zdjęcie nr 4).

Ta część Sali tradycji wyposażona jest w 50 krzeseł oraz sprzęt multimedialny  służący do prowadzenia zajęć z zakresu historii i tradycji pułku zarówno dla żołnierzy jak i licznie odwiedzającej nas młodzieży ze szkół. W  Sali tej odbywają się również  różnego rodzaju konferencje, spotkania itd. (zdjęcie nr 5)

Sposób wykonania całości oraz charakter eksponatów i ich wartość sentymentalna tworzy specyficzną atmosferę tych pomieszczeń, a żołnierzom służącym w 1. Pułku Saperów daje poczucie, że w przyszłości ktoś będzie pamiętał o ich dokonaniach tych niewielkich ale i tych o podniosłym charakterze.

Najpiękniejsze i najbardziej ciekawe eksponaty to Order VIRTUTI MILITARI kl. V, Order KRZYŻA GRUNWALDU kl. III, dokumenty i przedmioty z okresu II wojny światowej w tym mapy, szkice, projekty, fotografie, destrukty min oraz broni palnej (zdjęcie nr 6) oraz  wypożyczone z Muzeum Wojska Polskiego sztandary 1. Warszawskiego Pułku Pontonowego oraz 2. Brzeskiego Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. Niewątpliwie duże wrażenie robią również pamiątki z misji, mundur generalski oraz zbroja husarza ze znajdującą się obok prawie cztero - metrową kopią husarską . W  Sali Tradycji 1Pułku Saperów znalazło miejsce  blisko 500 eksponatów i pamiątek .

Dodam, że planując Salę Tradycji 1psap przygotowano również tzw. pomieszczenie kustosza, miejsce gdzie znalazły miejsce nieeksponowane przedmioty, dokumentacja ewidencyjna, oraz dokumentalne kroniki jednostki.

 

Sala Tradycji 1psap powstała dzięki zaangażowaniu  i ofiarności żołnierzy jednostki, organizacji społecznych, młodzieży szkolnej itd.  Wszystkich którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego miejsca uhonorowano na wygrawerowanych tabliczkach przed wejściem do Sali. (zdjęcie nr 7).

Zdjęcia

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

1 pułk saperów
Sikorskiego 6
49-300 Brzeg
tel. 261637902
fax. 261637282
1psap.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP